09 kwi

dr Belter – NIE dla oleju palmowego

#EKO

Olej palmowy to jeden z najpopularniejszych, a zarazem najtańszych tłuszczów roślinnych stosowanych  na ogromną skalę w produkcji żywności, a także i kosmetyków. Uprawa palm oleistych jest niezwykle opłacalna. Wydajność pozyskiwanego z nich oleju jest sześciokrotnie wyższa niż w przypadku oleju z pestek winogron i aż dziesięciokrotnie niż w przypadku oleju sojowego.

Popyt na jego wytwarzanie rośnie  – w 2014 roku jego konsumpcja wyniosła ponad 55 milionów ton, co stanowi aż 1/3 globalnej produkcji olejów roślinnych. Największy udział w pozyskiwaniu oleju palmowego mają Malezja i Indonezja – aż 80% światowej jego produkcji.

Jednak zgubny wpływ nadmiernego wykorzystywania tego składnika jest dla naszej planety niezaprzeczalny. Ogromne plantacje palm oleistych często powstają na terenie uprzednio zniszczonych (wykarczowanych i spalonych) lasów deszczowych oraz torfowisk. Efektem tej drastycznej wycinki jest zaburzenie ekosystemu, a także ginięcie wielu gatunków zwierząt zamieszkujących te obszary, m.in.  zagrożonych całkowitym wymarciem orangutanów czy tygrysów sumatrzańskich. Destrukcja lasów deszczowych jest także jednym z istotnych czynników zmian klimatu. Każdego roku w wyniku degradacji i wypalania indonezyjskich lasów podmokłych, emitowanych jest ponad 1,8 miliarda ton gazów cieplarnianych. Stanowi to ponad 4% ich światowej emisji.

Co może pomóc w ratowaniu sytuacji? Wykorzystywanie olejów pochodzących ze zrównoważonych produkcji oraz zwyczajne ograniczenie konsumpcji.

Dlatego w trosce o dobro środowiska niektóre firmy decydują się na wycofanie tego surowca ze składów swoich produktów -wśród nich jest również Dr. Belter Cosmetic! W naszej firmie uważamy, że los naszej planety w dużej mierze zależy od ludzkich działań. W związku z tym podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wykorzystywania składnika, którego pozyskiwanie pociąga za sobą poważne zagrożenia dla świata roślin i zwierząt, a także przyczynia się do postępowania niebezpiecznych zmian klimatycznych.

Najnowsza linia dr Belter, stimula jest całkowicie pozbawiona oleju palmowego. Składnik ten wkrótce zniknie także z INCI wszystkich innych produktów firmy.